Köszöntjük a Borbála vendégház oldalán!

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő neve, elérhetőségei:

Az adatkezelő megnevezése: Laczkó Izabella ev.

Az adatkezelő levelezési címe: H-3996 Füzér, Petőfi S. út 5.

Az adatkezelő e-mail címe: info@borbalavendeghazfuzer.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 305153503

Honlap: borbalavendeghazfuzer.hu

A megrendeléssel, számlázással és a vendégek bejelentésével  kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Az árajánlat, a foglalás visszaigazolása, szerződés létrejötte írásban (email-ben).

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési

kötelezettség teljesítése.

A jogszabályoknak megfelelően a vendégek adatainak rögzítése a bejelentőlapon,

a vendegem.hu alkalmazásban, a statisztika jelentése és idegenforgalmi adó fizetése

az önkormányzat felé.

A kezelt adatok köre:

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, állampolgárság, szül. hely és idő, érkezés napja,

távozás napja

Az adatkezelés időtartama: 8 év

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy az Ön igényeihez és preferenciáihoz legjobban igazodó,

személyre szabott ajánlatokat juttassunk el az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,

hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és

sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás

ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai

kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb

azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok

továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az

adatokat.

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó

törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes

adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu).

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa.

Általános Szerződési Feltételek

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét. Az Általános Szerződési Feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató,  Borbála Vendégház H-3996 Füzér, Petőfi Sándor út 5., továbbiakban Szolgáltató,  szerződést köt a szálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.

 

Szerződő felek

 

Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül, illetve a Szolgáltatónál az info@borbalavendeghazfuzer.hu e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég

Szolgáltató: Borbála Vendégház, üzemeltetője Laczkó Izabella, továbbiakban Szolgáltató
Levelezési cím: info@borbalavendeghazfuzer.hu
Telefon: + 36 30 5153503

 

Az Általános Szerződési Feltételek célja

 

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

 

Szerződési Feltételek elfogadása

 

A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

 

Szerződési Feltételek hatálya

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2018. május 25-étől határozatlan ideig hatályos.

 

Szerződéses fogalmak:

 

Vásárló/Vendég: a szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég
Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint magánszálláshely szolgáltatást nyújtó Borbála Vendégház, üzemeltetője Laczkó Izabella, továbbiakban Szolgáltató

Levelezési cím: info@borbalavendeghazfuzer.hu
Telefon: + 36 30 5153503

A szolgáltatás: magánszálláshely szolgáltatás, falusi szálláshely szolgáltatás, falusi vendégasztal szolgáltatás
Árajánlat: a Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos árajánlata.
Foglalás: a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség 30 %-ának megfizetésére vonatkozó adatokat.
Foglalás véglegesítés, érvényesítés:
A foglalásban meghatározott 30 % megfizetése a foglalás biztosítása érdekében.
A Foglalás a 30 % megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.
Fizetési és lemondási feltételek:
A Borbála Vendégház által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

 

Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:

 

A Vendégház két apartmanja külön-külön kiadó, összetartozó családok, baráti társaságok részére. Maximális létszám: 16 fő. Előzetes megbeszélés esetén lehetőség van kisebb létszámú csoportok fogadására is, kevesebb hálószoba igénybevételével, megállapodás szerint.

A Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban, Önök, mint Szerződő felek, a  Füzér, Petőfi Sándor út 5., 6 hálószobás, 3 fürdőszobás, teljesen felszerelt konyhával, nappali-étkező helyiséggel,bekerített kerttel, kerti bútorokkal, parkolóval rendelkező vendégházat és szolgáltatásait magánszálláshelyként, üdülési, pihenési célból saját felelősségükre veszik igénybe. A házban illetve a kertben található berendezéseket és felszereléseket az Önök rendelkezésére bocsájtjuk ott tartózkodásuk alatt.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk vendégeink biztonsága érdekében, felhívjuk figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra, azonban a házban illetve az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni. A vendégek által a házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért kártérítési felelősség őket terheli

Probléma esetén elérhetőek vagyunk a honlapon illetve a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen, hogy segítségükre lehessünk ott tartózkodásuk idején, távozás utáni reklamációt azonban nem tudunk elfogadni.

 

Ajánlatkérés illetve foglalás menete:

 

A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 3 napos türelmi idő után törlésre kerül.

A foglalás a Vendég írásban, leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 30 %-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ASZF automatikus elfogadását jelenti. Vendég elfogadja, hogy az általa lemondott foglalásra, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza Vendég részére.

A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ASZF-re.

A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.
Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

A helyi idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül extra fizetendő a helyszínen Vendég/éj alapon. Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség a 18-70 közötti személyekre vonatkozik.

 

 

Igénybevétel feltételei:

 

A vendég a szállást az igénybevétel napján 14.00-től  történő bejelentkezéssel veheti igénybe. Kijelentkezés  az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00-ig. Előzetes megállapodás esetén a kijelentkezési időpont meghosszabbítható.

A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni. A kitöltött és aláírt bejelentővel a vendég elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét.

A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szálláshely nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szálláshely a vendégre terheli.

Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások ellenértékét.
Gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.

A Szálláshely jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni amennyiben a Vendég

1.nem teljesítési fizetési kötelezettségét.
2. a vendég nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet
3. fertőző betegségben szenved
4. drog befolyása alatt áll
5. elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében.
6. a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel

 

A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató telefonon illetve írásban a info@borbalavendeghazfuzer.hu címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében.
A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

A szálláshelyre higiéniai okokból és az allergiások egyre növekvő számára tekintettel háziállatok NEM hozhatók. Az engedély nélkül behozott háziállatok által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.

A házban tilos a dohányzás.

A Szolgáltató a vásárló Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatvédelmi Nyilatkozatban teszi közzé.